INSCRIPCIONS

ATENCIÓ: Cal emplenar el formulari d’inscripció i fer la transferència bancària al número de compte que s’indica: IBAN: ES63 2100 0118 31 0200203031
No es formalitzarà la inscripció sense haver fet l’ingrés corresponent.

CONTACTE: Tel: 972.740.005 –
Mail: isaac-albeniz@camprodon.cat