NOTES D’INTERÈS

Tots els alumnes matriculats tindran entrada lliure a tots els actes del curs: concerts i qualsevol altre activitat que es dugui a terme dins el curs.

Tots els alumnes matriculats tindran entrada gratuïta a tots els concerts del Festival de Música Isaac Albèniz, amb un carnet acreditatiu que s’entregarà en el moment de formalitzar la matrícula.

Els pianistes, els grups de cambra i els duets de cant constituïts, disposaran de pianos d’estudi de forma gratuïta. (Es facilitarà el funcionament i els horaris de les aules d’estudi amb piano).

Cal portar les partitures que es vulguin treballar, més una còpia pel professor.

Cal que cada alumne es porti el seu propi faristol.

És obligatòria la assistència al 100% de les classes.

Els horaris de cada matèria es donaran a l’inici del curs.

Cada alumne participarà a 4 classes, i podrà optar a beques i premis.

El dissabte tots els alumnes participen a un concert final on hi haurà l’entrega de diplomes, beques i premis.

L’organització es reserva el dret d’anular els cursos que no arribin a un mí­nim d’alumnes inscrits.

L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions en aquest programa si les circumstàncies ho exigeixen.

Tots els alumnes rebran un diploma al finalitzar el curs.

Matricular-se als cursos implica l’acceptació de totes les condicions.